CONTACT US
E-MAIL   PHONE
     
service@honsitak-taiwan.com   886-2-2501-1123
FAX   ADDRESS
     
886-2-2501-1320   11F-7, No.27, Songjiang Road,
Zhongshan District,
Taipei City 10455, Taiwan.
 
  Honsitak Electronics Co., Ltd.
Phone: 886-2-2501-1123     Fax: 886-2-2501-1320
E-mail: service@honsitak-taiwan.com